lesne cesty

siatie

zhutnena pôda pole pšenica

 

Za posledných 6 rokov som precestoval takmer celú Európu a monitoroval som povodne v 16-tich štátoch. Všetky mali rovnaký priebeh aj príčinu. Voda, ktorej sme umožnili rýchly odtok, zaplavuje obývané územia a po záplave nastupuje sucho.
Pri svojich pozorovaniach som dospel k záveru, že všetky krajiny majú ten istý problém... rovnako ťažia guľatinu a rovnakým spôsobom obrábajú poľnohospodársku pôdu. A samozrejme robia aj rovnaké chyby!

Akých chýb sa všetci dopúšťame?

 

1.ODVODŇUJEME ÚZEMIA MELIORAČNÝMI KANÁLMI NA NÍŽINÁCH,
2. NEKONTROLOVATEĽNE ZHUTŇUJEME PÔDU V LESOCH A NA POLIACH.
3.NARUŠUJEME PRIRODZENÝ PROFIL KOPCOV A VYTVÁRAME UMELÉ SVAHY.

Robíme to závratnou rýchlosťou na všetkých pevninách, ktoré následne slnečná energia prehrieva. Od prehriatej pevniny sa zohrieva zemská atmosféra. To všetko sa dokola opakuje, len kolotoč je stále rýchlejší a extrémy rastú. Najvážnejší problém je to, že slnečná energia nadmerne prehrieva odvodnený zemský povrch, od neho sa ohrieva vzduch, ktorý stúpa a ostáva zadržiavaný pôsobením skleníkových plynov.

Neutlačená, neporušená pôda vs. zhutnená pôda

zhutnena poda

K tomu, aby sme lepšie pochopili, ako to všetko funguje je dôležité si uvedomiť, že:

1 meter kubický = 200 až 500 litrov vody

meter kubicky

Podľa vedeckých výskumov jeden kubický meter neporušenej pôdy v Strednej Európe obsahuje 200 až 500 litrov vody. Pôda je základným zásobníkom, ktorý príroda vytvorila pre pitnú vodu.

V zemi sa voda udržiava v póroch. Ide o systém prirodzeného, rozvetveného distribučného potrubia

  • ku koreňom rastlín
  • k prameňom potokov
  • k podzemným vodám

Ak pôdu zhutníme, utlačíme jej póry a tým potrubie zanikne. Prirodzený kolobeh sa preruší.

Podobne je to aj v prípade, keď tento systém pórov – "potrubia", mechanicky prerušíme. Funkcia prírodného zavlažovacieho systému sa zmení na odvodňovací systém, ktorým voda z pôdy neodvratne odteká a krajina sa postupne vysúša.

Prerušené póry 

Prerušené kapiláry www.povodne.sk

Jednoducho povedané:

AK PÓRY V PÔDE UTLAČÍME, VODA NEVNIKÁ DO ZEME
AK PÓRY V PÔDE PRERUŠÍME, VODA ZO ZEME VYTEČIE

Príčiny rýchleho odvádzania vody z pôdy = príčiny povodní:

Zhutnená pôda v lesnej krajine
Spôsob hospodárenia na poliach
Odvodňovacie kanály na nížinách
Umelo vytvorené svahy

FaLang translation system by Faboba