pskVážený

volám sa Štefan Vaľo, som odborník z praxe a venujem sa problematike klimatickej zmeny. Všetky moje poznatkya skúsenosti som nadobudol dlhoročnou praxou. Vyše 40 rokov pracujem v stavebníctve a špecializujem sa na zemné práce, pri ktorých prichádzam do kontaktu s pôdou a samozrejme aj s vodou.

Keďže sa blíži veľká konferencia o klíme COP 21 v Paríži, musíme dostať do povedomia delegátov nasledujúce, veľmi dôležité fakty:

Klimatická zmena je neodškriepiteľným javom, prejavuje sa, okrem iného, i povodňami a suchami. V roku 2009 som si uvedomil, že jej hlavným spúšťačom nie sú len skleníkové plyny ale aj dva fenomény vytvárané ľudskou činnosťou, ktoré sa po pevninách rozširujú novými technológiami tak rýchlo a nenápadne, že si to väčšina ľudstva ani len nevšimla. Prvým fenoménom je utlačená, teda zhutnená pôda, ktorá do seba nevpustí dažďovú vodu, ale rýchlo ju po povrchu odvádza do nižšie položených oblastí, kde spôsobuje povodne a odnáša so sebou úrodnú pôdu do oceánov. Druhým fenoménom sú umelo vytvorené svahy, v ktorých pri výstavbe prerušíme miliardy pórov. Narušené póry strácajú svoju funkciu a začínajú svah odvodňovať. Takto narušené svahy sa nachádzajú na nížinách v odvodňovacích kanáloch a v priekopách popri cestách, kde vysušujú okolité polia. V kopcovitých terénoch sa vyskytujú nad diaľnicami, cestami, v stopách po mechanizmoch a nad inými stavbami, kde dokážu vysušiť celý les nad svahom, a to do vzdialenosti niekoľko desiatok až stoviek metrov.

 

Podľa vedeckých meraní obsahuje 1m3 zeminy v Európe 200 až 500 litrov vody. Sústredená je v póroch, ktoré fungujú ako zásobníky pitnej vody, vedú ku koreňom rastlín, k prameňom potokov a k podzemným vodám. Pre život na pevninách sú veľmi dôležité a nenahraditeľné, ale fungujú len dovtedy, kým sa neutlačia alebo neprerušia.

Každým dňom pribúdajú závratnou rýchlosťou obrovské plochy, v ktorých hutnením a prerušovaním pórov pôdu čoraz rýchlejšie zbavujeme vody, ktorej spotreba stúpla v porovnaní s 19.storočím až sedemkrát. Koľkokrát však stúpol povrchový odtok vody z pevnín? Určite viacnásobne a nikto to nekontroluje.

Pôsobením týchto fenoménov vznikli za posledných 30 až 50 rokov vážne prírodné katastrofy, ktoré boli doteraz mylne pripisované skleníkovým plynom. Odborná i laická verejnosť ich pripisuje nárastu objemu skleníkových plynov v atmosfére, najmä CO2. Celkovo sa fenomén klimatickej zmeny zužuje len na diskusiu o skleníkových plynoch. Moje dlhoročné pozorovania, merania a výskum však dokazujú, že zväčšovanie plochy zhutnenej pôdy a umelo vytvorených svahov spôsobuje:

 • Rýchly odtok vody z pevnín
 • Povodne a zosuvy pôdy
 • Vysušovanie potokov, riek a lesov
 • Znižovanie hladiny podzemných vôd

Odvodnené a slnečnou energiou prehriate pevniny nadmerne ohrievajú atmosféru, čo sa prejavuje globálnym otepľovaním, a to má za následok:

 • Suchá a lesné požiare
 • Topenie ľadovcov
 • Stúpanie hladín morí a oceánov

Z toho jednoznačne vyplýva, že všetky uvedené negatívne javy spôsobuje ľudstvo odvodňovaním pevnín, ktoré mení klímu k horšiemu.

Riešenia, ktoré pomôžu prírode, sú jednoduché a finančne nenáročné.

Ak prestaneme odvodňovať pevniny:

 • zastavíme ich prehrievanie slnečnou energiou,
 • prestane sa zohrievať zemská atmosféra, (namiesto suchého teplého vzduchu bude do atmosféry stúpať vodná para, ktorá odráža slnečné žiarenie mimo atmosféry)
 • prestanú sa topiť ľadovce, čím zastavíme stúpanie hladín oceánov,
 • zastavíme povodne a suchá,
 • obmedzíme lesné požiare,
 • prestanú sa znižovať hladiny podzemných vôd,
 • zastavíme vysychanie potokov a riek,
 • zastavíme zosuvy pôdy.

Do tej miery, ako sa nám podarí zastaviť odvodňovanie pevnín, na toľko sa nám podarí zabrániť katastrofám a zmierniť klimatickú zmenu.

Štefan Vaľo

Moje riešenia som v roku 2011 zrealizoval na troch miestach na Slovensku, a to v dedinách Ťahanovce, Repejov, Oľka a v ukrajinskej dedine Dlhé Pole. Výsledok bol okamžite účinný a dodnes je na 100% funkčný a trvalo udržateľný.

O pravdivosti mojich slov sa môžete presvedčiť v dokumentoch Odvodňovanie pevnín = klimatická zmena a Klimatická zmena, príčiny a opatrenia, v ktorých nájdete moje pozorovania, merania, výskumy ale aj riešenia.

Obrovský nárast množstva zhutnených plôch a umelo vytvorených svahov. Dva fenomény, ktoré za niekoľko posledných desaťročí spôsobujú zmenu klímy, nesmú byť opomenuté na nadchádzajúcom klimatickom samite v Paríži. Dovoľujem si Vás požiadať o využitie Vašej autority na motiváciu účastníkov konferencie, aby bola na nej vytvorená diskusia aj na tému negatívnej ľudskej činnosti v lesoch a na poliach.

K listu prikladám aj dve DVD s dokumentmi Odvodňovanie pevnín = klimatická zmena a Klimatická zmena, príčiny a opatrenia.

S rovnakou výzvou sa obraciam aj na prezidentov, predsedov vlád, poslancov a médiá krajín EÚ, G7 a iných štátov sveta.

Život na pevninách nemôže existovať bez vody, pôdy, slnečnej energie a skleníkových plynov.

 

S úctou,

ŠTEFAN VAĽO

patask


FaLang translation system by Faboba