Opatrenia na poľnohospodárskej pôde
1.    V prvom rade musíme prestať orať a prejsť z intenzívneho poľnohospodárstva na pôdoochranné poľnohospodárstvo, ktoré je definované 3 zásadami: a) minimálny pohyb pôdy (pôda sa čo najmenej premiestňuje pri všetkých činnostiach, ktoré v poľnohospodárstve robíme, tzn. od sejby, boja proti burine až po zber), treba sa vyhnúť zhutneniu pôdy a koľajám, ktoré sa tohto pohybu týkajú b) trvalý pôdny kryt (buď s odumretými zvyškami rastlín, mulčom alebo živými rastlinami, podstatné je aby bola pôda zakrytá počas celého roka a nebola vystavená zrážkam a slnku bez ochrany c) rozmanitosť v striedaní plodín aj vo vzájomných vzťahoch 
     

Pôdoochranné poľnohospodárstvo - Rozhovor s Dr. Friedrichom z FAO s mnohými, veľmi presvedčivými vyhláseniami o pôdoochrannom poľnohospodárstve, ako aj o výskume, ktorý realizoval v tejto oblasti.


2.    V odvodňovacích kanáloch je potrebné vybudovať malé nepriepustné hrádzky s otvorom, v ktorom môžeme regulovať výšku hladiny vody v kanáli. Takéto niečo som v praxi vybudoval v roku 2010 a fungujú perfektne dodnes.

 kanal opatrenie

O závažnosti dopadu odvodňovacích kanálov jasne hovoria aj čísla. Len na Slovensku, v krajine v srdci Európy, s 5 miliónmi ľudí a rozlohou 49 036 km² je sieť odvodňovacích kanálov dlhá skoro 6000 km. Čo je takmer dĺžka Čínskeho múru, ktorý má 6700 km. Keby sme na každom bežnom metri v kanáli zadržali  v priemere 2 m3 vody, z časti naplnené kanály zároveň zvýšia výšku podzemnej vody na okolitých poliach.

Pri predpoklade, že do vzdialenosti  500 m z oboch strán kanála stúpnu aj podzemné vody o 1,3 m, a že 1 m3 zeminy pojme do pórov v priemere 350 litrov vody, celkový objem zadržanej vody v kanáloch a pôde by mohol byť spolu 2742 mil. m3, teda takmer 3 miliardy kubíkov vody, čo je pre porovnanie asi desatina kapacity najväčšej priehrady na svete Hoover Dam v Amerike. Pritom náklady budú minimálne.

Takto plošne zadržiavaná voda  bude mať pre krajinu nevyčísliteľnú hodnotu. Systém regulovania výšky vody v kanáloch nám:
-spomalí odtok podzemných vôd
-reguluje hladiny podzemných vôd na okolitých poliach
-bude chrániť územie pred povodňami a suchom
-ozdraví hydrologický režim 
-obnoví sa biodiverzita a stabilita miestnej klímy
pričom bude pravdepodobne dochádzať aj k rovnomernejšiemu výskytu zrážkovej činnosti.

19 schema podzem voda sucho 2012 sk-01

18 schema opatrenia kanal priepust sk-01

20 schema podzem voda sucho 2012 sk-02

DSC 4644

DSC 4648

DSC 4649


FaLang translation system by Faboba